วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

Study at Home

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้


เลือกหัวข้อย่อยได้เลยค่ะ



วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1)

***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1)***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ 
***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน***

ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

ภาษาพาที


วรรณคดีลำนำ 






ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน

***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน***

ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ

***ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ***


ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ







ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

***ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ - แบบทดสอบท้ายบทเรียน ***


ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

















ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

***ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ - แบบทดสอบปลายภาคเรียน ***