วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

Study at Home

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้


เลือกหัวข้อย่อยได้เลยค่ะวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

***คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน***

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

***คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

ภาษาพาที


วรรณคดีลำนำ


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

ภาษาไทย ป.1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

ภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ - ชุดที่ 1)

ภาษาไทย ป.1 (ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ - ชุดที่ 1)
ภาษาพาที


วรรณคดีลำนำ