ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

Study at Home

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้

เลือกหัวข้อย่อยได้เลยค่ะโพสต์ล่าสุด

ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1)

***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1)***

ภาษาพาที
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จากผาแต้ม ... สู่อียิปต์สรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนาสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อ่านป้ายได้สาระสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กทลี ตานีสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ละครย้อนคิดสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทยสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้าสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ไม้งามในสวนแก้วสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้านสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพสรุปเนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สวยร้าย สายลับสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบสสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเร…

ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

ภาษาพาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จากผาแต้ม ... สู่อียิปต์เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนาเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อ่านป้ายได้สาระเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กทลี ตานีเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ละครย้อนคิดเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทยเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้าเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ไม้งามในสวนแก้วเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้านเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สวยร้าย สายลับเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบสเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หนึ่งในประชาคมเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เสียแล้วไม่กลับคืนเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 15 นิทานแสนสนุกเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธาเฉลย
วรรณคดีลำนำ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดีเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักสืบทองอินเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเดินทางของพลายน้อยเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศึกสายเลือดเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สมุดมิตรภ…

ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน

***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน***

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1เฉลยแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2เฉลย

ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ

***ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ***


ภาษาพาที หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สายน้ำชายชีวิตสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวพอเพียงสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คนละไม้ คนละมือสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภัยเงียบสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลางสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ร่วมแรง ร่วมใจสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์สรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึงสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ชีวิตมีค่าสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อนสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้างสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ภาษาจรรโลงใจสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์สรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 15 แรงกระทบสรุปเนื้อหาแบบทดสอบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 16 วิถีชีวิตไทย

ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

***ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ - แบบทดสอบท้ายบทเรียน ***


ภาษาพาที หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สายน้ำชายชีวิตเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวพอเพียงเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คนละไม้ คนละมือเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภัยเงียบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลางเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ร่วมแรง ร่วมใจเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึงเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ชีวิตมีค่าเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อนเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้างเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ภาษาจรรโลงใจเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 15 แรงกระทบเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 16 วิถีชีวิตไทยเฉลย
วรรณคดีลำนำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำเนิดผิดพ้นค้นทั้งหลายเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระเช้าของนางสีดาเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิชาเหมือนสินค้าเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คบพา…

ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

***ภาษาไทย ป.5 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ - แบบทดสอบปลายภาคเรียน ***


***แนวข้อสอบปลายภาคเรียน ชุดที่ 1เฉลย***แนวข้อสอบปลายภาคเรียน ชุดที่ 2เฉลย