วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 แบบรูป และความสัมพันธ์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 แบบรูป และความสัมพันธ์


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปวงกลม

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปวงกลม


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปสามเหลี่ยม

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปสามเหลี่ยม


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม


วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบวก การคูณ และการหารทศนิยม

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบวก การคูณ และการหารทศนิยมข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบวก ลบ คูณ ทศนิยม

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบวก ลบ คูณ ทศนิยม


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทศนิยม

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทศนิยม


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศษส่วน

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศษส่วนข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มุมและเส้นขนาน

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มุมและเส้นขนาน


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ


***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ทศนิยม

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ทศนิยม


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เวลา

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เวลาข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เศษส่วน

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เศษส่วนข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงิน

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เงิน


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 พื้นที่

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 พื้นที่


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง


ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง


Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...