วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด***

*คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6*

*ข้อสอบ ป.1*
*ข้อสอบ ป.2*
*ข้อสอบ ป.3*
*ข้อสอบ ป.4*
*ข้อสอบ ป.5*
*ข้อสอบ ป.6*
*ข้อสอบ ม.1*
*ข้อสอบ ม.2*
*ข้อสอบ ม.3*
  • ม.456 • อนุบาล


 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2


 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3

 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4

 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.5


 • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6
***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 - ป.6***


***ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยที่ 1 หนูทำได้                            Download       เฉลย      Youtube
 • หน่วยที่ 2 รู้จักของใช้ส่วนตัว              Download       เฉลย      Youtube
 • หน่วยที่ 3 จัดเก็บนะหนูดูงามตา         Download       เฉลย      Youtube
 • หน่วยที่ 4 งานบ้าน                             Download       เฉลย      Youtube
 • หน่วยที่ 5 งานเกษตร                         Download       เฉลย      Youtube
 • หน่วยที่ 6 งานประดิษฐ์                      Download       เฉลย      Youtube
 • หน่วยที่ 7 ข้อมูลน่ารู้                           Download       เฉลย      Youtube
 • หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ       Download       เฉลย      Youtube

kanngan-p1-test8-key

   ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉลย)


kanngan-p1-test8

   ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ


kanngan-p1-test7-key

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ข้อมูลน่ารู้ (เฉลย)


kanngan-p1-test7

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ข้อมูลน่ารู้


kanngan-p1-test6-key

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 งานประดิษฐ์ (เฉลย)


kanngan-p1-test6

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 งานประดิษฐ์


kanngan-p1-test5-key

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 งานเกษตร (เฉลย)


kanngan-p1-test5

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 งานเกษตร


kanngan-p1-test4-key

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 งานบ้าน (เฉลย)


Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...