วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 สมาธิเบื้องต้น (เฉลย)

   ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 สมาธิเบื้องต้น (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 สมาธิเบื้องต้น

   ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 สมาธิเบื้องต้น

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 การบริหารจิต และเจริญปัญญา (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 การบริหารจิต และเจริญปัญญา (เฉลย)


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 การบริหารจิต และเจริญปัญญา

   ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 การบริหารจิต และเจริญปัญญา


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 มรรยาทชาวพุทธ (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 มรรยาทชาวพุทธ (เฉลย)


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 มรรยาทชาวพุทธ

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 มรรยาทชาวพุทธ


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาดก (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาดก (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาดก

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาดก

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พุทธสาวก พระโสภณโกฬิวิสะ (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พุทธสาวก พระโสภณโกฬิวิสะ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พุทธสาวก พระโสภณโกฬิวิสะ

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พุทธสาวก พระโสภณโกฬิวิสะ

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...