วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

***แนวข้อสอบ ป.6 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

***แนวข้อสอบ ป.6 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

แนวข้อสอบ ป.6 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ ป.6 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ ป.6 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ป.6 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดที่ 1)
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

***แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี***

***แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี***

แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดที่ 2)


แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบ ป.5 - การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชุดที่ 1)


วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

***แนวข้อสอบ - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3***

***แนวข้อสอบ - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3***

แนวข้อสอบ - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 - แบบทดสอบชุดที่ 2

แนวข้อสอบ - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 - แบบทดสอบชุดที่ 2


แนวข้อสอบ - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 - แบบทดสอบชุดที่ 1

แนวข้อสอบ - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 - แบบทดสอบชุดที่ 1


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1 - หน่วยที่ 1 เด็กดีครอบครัวมีสุข

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1 - หน่วยที่ 1 เด็กดีครอบครัวมีสุข Download เป็น PDF File