วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย***

 ***แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย*** 

แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

  แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

   แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)***แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย***

แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

   แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

  แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย***

แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

   แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)


แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

  แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)


Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...