วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)
1 ความคิดเห็น:

  1. มีคำที่พิมพ์ตกหล่นหลายคำ อยากให้ทางผู้รับผิดชอบแก้ไขในส่วนนี้ด้วยครับ

    ตอบลบ

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ป.1 - ป.6 ป.1 แบบทดสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 แบบทดสอบ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 ป...