วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

***ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***

   ***ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี (เฉลย)

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา และธนบุรี (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา และธนบุรี (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา และธนบุรี

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา และธนบุรี

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 อาณาจักรธนบุรี (เฉลย)

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 อาณาจักรธนบุรี (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 อาณาจักรธนบุรี

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 อาณาจักรธนบุรี

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรอยุธยา (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรอยุธยา (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรอยุธยา

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 อาณาจักรอยุธยา

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติ (เฉลย)

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติ (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติ

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติ

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน (เฉลย)

    ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน (เฉลย)


ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีน


ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ความจริง กับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่น (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ความจริง กับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่น (เฉลย)


ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ความจริง กับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่น

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ความจริง กับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่น


ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น (เฉลย)

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...