วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

***ข้อสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

  ***ข้อสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 ท้องฟ้า

         ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 ท้องฟ้า

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 ดิน

        ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6  ดิน

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 การออกแรง

       ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 การออกแรง

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สารรอบตัว

      ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สารรอบตัว
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 3 ชีวิตพืช

     ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 3 ชีวิตพืชข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 2 ชีวิตสัตว์

   ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 2 ชีวิตสัตว์


Download PDF File


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 1 ตัวเรา

 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 1 ตัวเรา
Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...