วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

*** ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)***

 *** ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 บรรยากาศ (ตอนที่ 2) (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 บรรยากาศ (ตอนที่ 2) (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 บรรยากาศ (ตอนที่ 2)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 บรรยากาศ (ตอนที่ 2)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บรรยากาศ (ตอนที่ 1) (เฉลย)

   ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บรรยากาศ (ตอนที่ 1) (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บรรยากาศ (ตอนที่ 1)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บรรยากาศ (ตอนที่ 1)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พลังงานความร้อน และความสว่างของแสง (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พลังงานความร้อน และความสว่างของแสง (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พลังงานความร้อน และความสว่างของแสง

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พลังงานความร้อน และความสว่างของแสง


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 สมบัติของสารละลายกรด และเบส (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 สมบัติของสารละลายกรด และเบส (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 สมบัติของสารละลายกรด และเบส

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 สมบัติของสารละลายกรด และเบส


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 สมบัติของสาร และการจำแนก (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 สมบัติของสาร และการจำแนก (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 สมบัติของสาร และการจำแนก

   ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 สมบัติของสาร และการจำแนก


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2) (เฉลย)

   ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2) (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช (ตอนที่ 2)


Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...