วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด***

*คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6*

*ข้อสอบ ป.1*
*ข้อสอบ ป.2*
*ข้อสอบ ป.3*
*ข้อสอบ ป.4*
*ข้อสอบ ป.5*
*ข้อสอบ ป.6*
*ข้อสอบ ม.1*
*ข้อสอบ ม.2*
*ข้อสอบ ม.3*
    • ม.456  • อนุบาล


  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2


  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3

  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4

  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.5


  • ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6
***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 - ป.6***


*** ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)***

 *** ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 บรรยากาศ (ตอนที่ 2) (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 บรรยากาศ (ตอนที่ 2) (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 บรรยากาศ (ตอนที่ 2)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 บรรยากาศ (ตอนที่ 2)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บรรยากาศ (ตอนที่ 1) (เฉลย)

   ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บรรยากาศ (ตอนที่ 1) (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บรรยากาศ (ตอนที่ 1)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 บรรยากาศ (ตอนที่ 1)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พลังงานความร้อน และความสว่างของแสง (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 พลังงานความร้อน และความสว่างของแสง (เฉลย)


Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...