วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

***ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1 (ชุดที่ 1)***

  • หน่วยที่ 1 หนูทำได้                            Download       เฉลย      Youtube
  • หน่วยที่ 2 รู้จักของใช้ส่วนตัว              Download       เฉลย      Youtube
  • หน่วยที่ 3 จัดเก็บนะหนูดูงามตา         Download       เฉลย      Youtube
  • หน่วยที่ 4 งานบ้าน                             Download       เฉลย      Youtube
  • หน่วยที่ 5 งานเกษตร                         Download       เฉลย      Youtube
  • หน่วยที่ 6 งานประดิษฐ์                      Download       เฉลย      Youtube
  • หน่วยที่ 7 ข้อมูลน่ารู้                           Download       เฉลย      Youtube
  • หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ       Download       เฉลย      Youtube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...