วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2***

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบพบความสุข - เรื่องที่ 11 สมาธิเบื้องต้น

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบพบความสุข - เรื่องที่ 11 สมาธิเบื้องต้น


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบพบความสุข - เรื่องที่ 10 การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบพบความสุข - เรื่องที่ 10 การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข - เรื่องที่ 9 ศาสนพิธีน่ารู้

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข - เรื่องที่ 9 ศาสนพิธีน่ารู้


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข - เรื่องที่ 8 มรรยาทชาวพุทธ

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข - เรื่องที่ 8 มรรยาทชาวพุทธ


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข - เรื่องที่ 7 ชาวพุทธตัวอย่าง

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข - เรื่องที่ 7 ชาวพุทธตัวอย่าง


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก - เรื่องที่ 6 ชาดก

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก - เรื่องที่ 6 ชาดกข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก - เรื่องที่ 5 พุทธสาวก : สามเณรราหุล

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก - เรื่องที่ 5 พุทธสาวก : สามเณรราหุลข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก - เรื่องที่ 4 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก - เรื่องที่ 4 เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก - เรื่องที่ 3 หลักธรรมนำชาวพุทธ

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก - เรื่องที่ 3 หลักธรรมนำชาวพุทธ


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา - เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา - เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา - เรื่องที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา - เรื่องที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย


***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1***

***ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1***

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ศาสนพิธีน่ารู้

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ศาสนพิธีน่ารู้


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การฝึกสติเบื้องต้น

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การฝึกสติเบื้องต้น


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การฝึกสติเบื้องต้น

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การฝึกสติเบื้องต้น


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การสวดมนต์และการแผ่เมตตา

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การสวดมนต์และการแผ่เมตตาข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่างข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชาดก

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชาดก


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พุทธสาวก : สามเณรบัณฑิต

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พุทธสาวก : สามเณรบัณฑิต


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โอวาท 3

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โอวาท 3


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศรัทธาในพระรัตนตรัย

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศรัทธาในพระรัตนตรัย


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ


ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนากับชาติไทย

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนากับชาติไทย


Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** *คลังข้อสอบ ป.1 - ม.6* *ข้อสอบ ป.1* ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1 ข้อสอบ วิชาประวัติศา...