วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติ และภูมิปัญญาไทย - เรื่องที่ 5 บุคคลสำคัญในท้องถิ่น

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นมาของชาติ และภูมิปัญญาไทย - เรื่องที่ 5 บุคคลสำคัญในท้องถิ่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1 - หน่วยที่ 1 เด็กดีครอบครัวมีสุข

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1 - หน่วยที่ 1 เด็กดีครอบครัวมีสุข Download เป็น PDF File