วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี - กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.3 - ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี - กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.3 - ชุดที่ 1'


2 ความคิดเห็น:

  1. ขอไฟล์ใหม่ได้ไหมคะ ลิงค์เข้าไม่ได้ และไฟล์รูปที่ลงไว้ เล็กมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

    ตอบลบ
  2. ขอไฟล์ใหม่ได้ไหมคะ ลิงค์เข้าไม่ได้ และไฟล์รูปที่ลงไว้ เล็กมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

    ตอบลบ

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** สรุปเนื้อหา วิชาสังคมศึกษา ป.6 อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเครา...