วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

***สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6***

***สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6***

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอคุณ..ที่กลุ่มผู้ทำงานทุกท่าน ที่นำข้อมูลการเรียนการสอนมาแบ่งปันทำให้ครูได้มีโอกาสนำมาใช้และสะดวกในการเรียนการสอนมากขึ้น ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้การง...