วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

***รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5***

***รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5***

1 ความคิดเห็น:

  1. As claimed by Stanford Medical, It's in fact the one and ONLY reason women in this country get to live 10 years more and weigh 19 KG less than we do.

    (By the way, it has absolutely NOTHING to do with genetics or some secret-exercise and really, EVERYTHING to do with "how" they eat.)

    BTW, I said "HOW", and not "WHAT"...

    TAP on this link to reveal if this little quiz can help you unlock your true weight loss potential

    ตอบลบ

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้การง...