วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 2)

รวมโจทย์แนวข้อสอบปลายภาค - วิชาภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 2)
2 ความคิดเห็น:

 1. According to Stanford Medical, It's in fact the ONLY reason women in this country get to live 10 years longer and weigh on average 42 pounds less than we do.

  (And realistically, it has totally NOTHING to do with genetics or some secret-exercise and really, EVERYTHING related to "how" they eat.)

  BTW, I said "HOW", not "what"...

  Click on this link to find out if this brief quiz can help you release your real weight loss possibility

  ตอบลบ
 2. Strange "water hack" burns 2lbs overnight

  More than 160000 men and women are using a simple and SECRET "liquid hack" to lose 2 lbs every night in their sleep.

  It is scientific and it works on everybody.

  Here's how to do it yourself:

  1) Go grab a clear glass and fill it up half glass

  2) Proceed to do this strange HACK

  you'll be 2 lbs skinnier the very next day!

  ตอบลบ

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบทดสอบ - แบบฝึกหัด*** อนุบาล ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะ ป.1 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้การง...